Πυθαγόρειο νηπιαγωγείο, οπαδός του ελευθερία, όχι αναρχία.

Μόνο δωρεάν υλικό και παρουσιάσεις, χωρίς εγγραφή. Σχόλια προαιρετικά αλλά επώνυμα! Απαραίτητη η αγάπη για τη διδασκαλία και τους μικρούς-μεγάλους ανθρώπους.

Καλή πλοήγηση!

Συνολικές προβολές σελίδας

8.10.21

Πρόθεση παραίτησης δηλώνουν 335 προϊστάμενοι νηπιαγωγείων «ως συμβολή στον αγώνα κατά της εφαρμογής της αξιολόγησης – χειραγώγησης»

 Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών απέστειλε στη ΔΟΕ και στους Συλλόγους Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης δήλωση πρόθεσης παραίτησης των πρώτων 335 προϊσταμένων νηπιαγωγείων, «ως συμβολή στον αγώνα κατά της εφαρμογής της αξιολόγησης – χειραγώγησης».

Σκοπός παράλληλα του Συντονιστικού είναι να καταδείξει τη σφοδρότητα επίθεσης στους νηπιαγωγούς με τον υπεραυξημένο φόρτο εργασίας, ρόλων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών που παρεμποδίζουν την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία θέτοντας στο περιθώριο τις ανάγκες των παιδιών.

 Αναλυτικά η σχετική δήλωση:

ΩΣ ΕΔΩ –ΦΤΑΝΕΙ ΠΙΑ 

335 ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΙ/ΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΠΑΡΑΔΙΔΟΥΝ ΣΤΗ ΔΟΕ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ Π.Ε.ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ

Το Συντονιστικό Νηπιαγωγών παραδίδει άμεσα στη ΔΟΕ και στους Συλλόγους Π.Ε τις πρώτες 335 υπογραφές Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων ομαδικής πρόθεσης παραίτησης από τη θέση της Προισταμένης.

Θεωρούμε πως με την υπογραφή μας μπορούμε να συμβάλουμε όλοι στον αγώνα κατά της εφαρμογής της αξιολόγησης – χειραγώγησης, αλλά και να καταδείξουμε τη σφοδρότητα επίθεσης στους νηπιαγωγούς με τον υπεραυξημένο φόρτο εργασίας, ρόλων, αρμοδιοτήτων και ευθυνών που παρεμποδίζουν την καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία  θέτοντας  στο περιθώριο τις ανάγκες των παιδιών μας.

Οι Προϊσταμένοι/ες Νηπιαγωγείων βιώνουν μια εξοντωτική πραγματικότητα, καθώς καλούνται καθημερινά να αντεπεξέλθουν σε πλείστα γραφειοκρατικά καθήκοντα (πολλές φορές κατά την ώρα της διδασκαλίας) που ουδεμία σχέση έχουν με το πρώτιστο εκπαιδευτικό τους καθήκον απέναντι στα παιδιά.

Καθήκοντα που αφορούν σε:

    Διαδικασίες προσλήψεων αναπληρωτών-παρουσιολόγια
    Πρωτόκολλα μνημονίων φυσικών καταστροφων και σεισμού
    Επιβεβαιώσεις – επικαιροποίηση στοιχείων στο καταγραφικό σύστημα Myschool (τώρα πια και καθημερινά)
    Συνεδριάσεις συλλόγων Διδασκόντων και Σχολικής Κοινότητας
    Καταγραφές πρακτικών, πρωτόκολλων και άλλων βιβλίων
    Έλεγχο των self και rapid test (μαθητών, εκπαιδευτικών, βοηθητικού προσωπικού)
    Αγορές υλικών (παιδαγωγικού, εξοπλισμού, καθαριότητας κλπ.)
    Συνεργασία με το Δήμο για τεχνικές εργασίες της κτιριακής υποδομής
    Έλεγχο υλικών που αποστέλλονται από τον Δήμο
    Πρωτόκολλα για τον Covid (π.χ. υπεύθυνος COVID, εξασφάλιση χώρου και εξοπλισμού αντιμετώπισης κρουσμάτων)
    Υπεύθυνο ενδοσχολικής βίας
    Τηλεφωνητές/τριες κατά τη διάρκεια του μαθήματος για τη διεκπεραίωση παντός τύπου εργασιών και υποχρεώσεων (για το Δήμο, τη Διεύθυνση, τις παιδαγωγικές δραστηριότητες, θέατρα, επισκέψεις κλπ.)

Ο «όγκος» των αρμοδιοτήτων στον οποίο πρέπει να ανταποκρίνονται καθημερινά είναι εξωπραγματικά επιφορτισμένος, που ένα επιπλέον ωράριο μάλλον δε θα αρκούσε για να διεκπεραιώνονται όλες αυτές οι λειτουργικές διαδικασίες της σχολικής μονάδας.

Κι ενώ η κατάσταση στα Νηπιαγωγεία είναι ιδιαίτερα ασφυκτική και εξοντωτική, πολύ περισσότερο μετά από τα επανειλημμένα lockdown και τις τραγικές συνέπειες που είχαν για όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς), το Υπουργείο Παιδείας κωφεύει. Νομοθετεί υλοποιώντας μια ακραίου τύπου νεοφιλελεύθερη εκπαιδευτική ατζέντα, η οποία αρχικά διεύρυνε τα κοινωνικά ελλείματα, αύξησε τις ανισότητες ακυρώνοντας τον βασικότερο στόχο της εκπαίδευσης για ίση πρόσβαση των παιδιών στη γνώση, αδιαφόρησε για τους βιολογικούς ρυθμούς των μικρών παιδιών, αύξησε  τον αριθμό των μαθητών από 22 σε 25 ανά τμήμα.

Και σήμερα, δυο εβδομάδες μετά το άνοιγμα των σχολείων, δίνει εντολές για ανεφάρμοστα ως προς τις συνθήκες λειτουργίας υγειονομικά πρωτόκολλα, απολύει COVID καθαριστές, εισάγει σειρά μαθημάτων στο νηπιαγωγείο (εργαστήρια δεξιοτήτων, Αγγλικά) σε συγκεκριμένο χρόνο και ώρα, καταπατάει τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των παιδιών, κατηγοριοποιεί, καταγράφει και ζητάει φόρμες, ιστοσελίδες, καταγραφές, αποτιμήσεις των λειτουργιών της σχολικής μονάδας, κατά το προηγούμενο σχολικό έτος, με βάση τους εννέα (9) άξονες (σε τετράβαθμη κλίμακα), σύμφωνα με το άρθρο 3 της ΥΑ με αρ. πρωτ. 6603/ΓΔ4/20-01-2021 (ΦΕΚ Β ́ 140/20-01-2021). 

Καθημερινά βλέπουμε το Νηπιαγωγείο να μετατρέπεται από χώρο χαράς και δημιουργίας σε δομή αρχικής κατηγοριοποίησης παιδιών και σχολείων, όπου η μαγική του ατμόσφαιρα χάνεται αφού τεμαχίζεται σε διδακτικά αντικείμενα.

Με την καθημερινή συμπλήρωση φορμών και πινάκων που αναρτώνται, επιχειρείται η διαμόρφωση ενός νέου εργασιακού μοντέλου στο Νηπιαγωγείο αναντίστοιχου με το παιδαγωγικό πλαίσιο, το οποίο τείνει να υλοποιηθεί και μέσω των καμερών στη τάξη, όπως με webex στους σεισμόπληκτους και τηλεκπαίδευση στα κλειστά τμήματα. Με τα σεμινάρια που πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου επιτείνεται η αδήλωτη και απλήρωτη εργασία. Με την εισβολή των χορηγών και της επιχειρηματικότητας μέσω της εμπλοκής των Δήμων -ΚΔΑΠ εντός του Δημοσίου Σχολείου, υποβαθμίζεται το εκπαιδευτικό έργο και η παιδαγωγική λειτουργία του Νηπιαγωγείου δραστικά και επιχειρείται η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης.

Η εκπαιδευτική πολιτική του ΥΠΑΙΘ προαναγγέλλει έναν αλλοτριωμένο χαρακτήρα στο «παρεχόμενο» εκπαιδευτικό έργο του Νηπιαγωγείου το οποίο λειτουργεί με απόλυτη προσήλωση στους μετρήσιμους δείκτες και κλίμακες, κατακερματίζοντας έτσι κι απογυμνώνοντας την παιδαγωγική αφετηρία του έργου μας.

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός που προωθείται αναιρεί από τα παιδιά τους όρους της δημιουργικότητας και ακυρώνει την ανακαλυπτική μάθηση που είναι το βασικό συστατικό της  δόμησης της γνωστικής λειτουργίας. Ταυτόχρονα, συμπιέζεται ο χρόνος της παιδικής ηλικίας και διαφοροποιούνται οι φυσικοί όροι κοινωνικοποίησης των παιδιών με μη αναστρέψιμο τρόπο. 

Το Υπουργείο Παιδείας επιλέγοντας εύηχους όρους, όπως «ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού έργου» καταργεί κάθε χαρακτηριστικό της δημόσιας και δωρεάν εκπαίδευσης και καρατομεί την παιδαγωγική υπόσταση του προγράμματος που εφαρμόζεται στο Νηπιαγωγείο, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η γραφειοκρατική πίεση και η εξουθένωση των Νηπιαγωγών.

Ο τελευταίος αντιπαιδαγωγικός σταθμός στην ανεύθυνη και αντιεκπαιδευτική πολιτική του δημόσιου Νηπιαγωγείου είναι η επιχειρούμενη προσπάθεια εφαρμογής της εσωτερικής – εξωτερικής αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου, δημιουργώντας αφενός μορφωτικά ελλείμματα, αφετέρου πλήττοντας την παιδαγωγική λειτουργία.
Για τους παραπάνω λόγους, με οδηγό την παιδαγωγική μας προσήλωση στην ευθύνη απέναντι στους μαθητές μας και στην κοινωνία, δηλώνουμε ότι αδυνατούμε να συναινέσουμε στη διάλυση του δημόσιου και δωρεάν σχολείου.

ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΟΕ

Κοιν: Συλλόγους Εκπαιδευτικών Π.Ε.

Θέτουμε στη διάθεσή σας την πρόθεση παραίτησής μας από τη θέση του/της Προϊσταμένου/νης, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στον αγώνα κατά της εφαρμογής της αξιολόγησης - χειραγώγησης (σύμφωνα με την υπ. αρ. πρωτ. 1856/ 15-9-2021 ανακοίνωσή σας), για τον καθορισμό της συλλογικής δράσης και στάσης μας απέναντι στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για την αυτοαξιολόγηση-αξιολόγηση που κατηγοριοποιεί τα σχολεία και εκμαυλίζει….. το σκοπό του Νηπιαγωγείου.

Θέτουμε επίσης στη διάθεση σας την πρόθεση παραίτησης προκειμένου να αξιοποιηθεί ως μέσο πίεσης και ανακοπής της αυξανόμενης γραφειοκρατίας και αρμοδιοτήτων που αυξάνουν το φόρτο εργασίας μας και πολλαπλασιάζουν τις ευθύνες μας (χωρίς μάλιστα  μείωση ωραρίου και με επίδομα 150 ευρώ μεικτά το μήνα)

ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΠΙΣΤΡΕΦΟΥΜΕ ΔΗΛΩΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΕΣΗ ΤΗΣ/ΤΟΥ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗΣ/ΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ ΑΠΟΧΗ ΤΗΣ ΔΟΕ

dilosi nipiagogoi

 Πηγή

2 σχόλια:

 1. Μπράβο, επιτέλους, ακούγεται και η φωνή των Νηπιαγωγών... μακάρι ν'ακουστούμε και στα κανάλια που λένε ό,τι θέλουν, έλεος πια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Αν δεν παλέψουμε οι ίδιες γι' αυτό το επάγγελμα που τόσο αγαπάμε, ποιος θα παλέψει για εμάς; Ας σταματήσουμε πλέον να φοβόμαστε και να κρυβόμαστε.
   Πως θα γίνω καλύτερη νηπιαγωγός αν δεν φροντίσω να παλέψω για ένα καλύτερο σχολείο, ένα ανθρώπινο σχολείο, κι όχι ένα σχολείο που τρέχουμε σαν τις παλαβές να τα προλάβουμε όλα με άγχος και ό,τι προλάβουν και τα μικρά μαζί μας (που δεν θα τα προλάβουν κάποια από τα 25). Ένα από τα μαγικά πράγματα στο νηπιαγωγείο είναι η ελευθερία και η χαρά.Και η ελευθερία με τη χαρά ξεκινάνε μέσα στην τάξη από την ελεύθερη και χαρούμενη νηπιαγωγό. Σήμερα οι νηπιαγωγοί νιώθουν αγχωμένες και πιεσμένες, κουρασμένες από τις 2 προηγούμενες χρονιές και απογοητευμένες από την "εξέλιξη" του ωραιότερου επαγγέλματος στον κόσμο. Κι αυτές τις νηπιαγωγούς θα έχουμε με τα παιδιά μας. Αυτό θέλουμε πραγματικά; Αναρωτιέμαι. Καλή σου μέρα!

   Διαγραφή

.

.

ΕΤΙΚΕΤΕΣ